side.png, 340B

Rozważania (tzw. Dialogi konfucjańskie) 《論語》

Wymowa transkrypcji

Chińskie nazwy własne zapisywane są za pomocą transkrypcji Hanyu Pinyin.

Wymowa poszczególnych liter tej transkrypcji nie jest intuicyjna dla Polaka, np. „xian” wymawia się „śjen”, a „hui” wymawia się „chłej”.

Poniżej podano przybliżone polskie wartości fonetyczne liter transkrypcji Hanyu Pinyin.

Symbol 'h' oznacza przydech.

Symbol 'ŋ' oznacza 'n' tylnojęzykowe.

Symbol 'ü' oznacza dźwięk pośredni między polskimi dźwiękami 'i' a 'u'.

Litery 'b', 'd', 'g', 'j', 'z' wymawiane są jako głoski bezprzydechowe bezdźwięczne. Nie są dźwięczne, ale brzmią podobnie do polskich odpowiedników dźwięcznych.

W niniejszym przekładzie chińskie nazwy własne zapisano z pominięciem znaków diakrytycznych, oznaczających ton sylaby.

   Nagłosy       Przybliżona wymowa   
b b
c ch
ch czh
d d
f f
g g
h ch
j
k kh
l l
m m
n n
p ph
q ćh
r ż albo amerykańskie r
s s
sh sz
t th
w ł zwałczone
x ś
y j
z dz
zh
Rymy Przybliżona wymowa
a, -a a
o, -o o
e, -e e
i, -i i (po q, x, j, y, d, t, l, n, m, b, p)
wu, -u u
yu, -ü ü
i, -i y (po c, ch, r, s, sh, z, zh)
ai, -ai aj
ei, -ei ej
ao, -ao
ou, -ou
en, -en en
ye, ie je
an, -an an
ang, -ang
ying, -ing
you, -iu joł
eng, -eng
-ong
ya, -ia ja
yao, -iao jał
yan, -ian jen
yin, -in jin
yang, -iang         jaŋ
yong, -iong juŋ
er, -r er (amerykańskie 'r')
wa, -ua ła
wo, -uo ło
wai, -uai łaj
wei, -ui łej
wan, -uan łan
-un łun
wang, -uang łaŋ
weng, -ueng łeŋ
yue, -üe üe
yuan, -üan üen
yun, -ün ün
Za Wikipedią, z poprawkami.

 

bar.png, 541B

Pozostałe rozdziały

I Uczę się pilnie 學而第一
II Jeśli kto rządzi 為政第二
III Kto osiem rzędów 八佾第三
IV Tam gdzie życzliwi 里仁第四
V Gongye Chang 公冶長第五
VI Ran Yong 雍也第六
VII Ja opisuję 述而第七
VIII Taibo 泰伯
IX Konfucjusz rzadko 子罕第九
X W rodzinnej wiosce 鄉黨第十
XI Kiedyś z początku 先進第十一
XII Yan Hui 顏淵第十二
XIII Zhong You 子路第十三
XIV Yuan Xian pyta 憲問第十四
XV Książę Ling z Wei 衛靈公第十五
XVI Ji Kang 季氏第十六
XVII Yang Huo 陽貨第十七
XVIII Wicehrabia z Wei 微子第十八
XIX Zhuansun Shi 子張第十九
XX Yao 堯曰第二十

Copyrights for the Polish translation by: Jarosław Zawadzki ::  Tłumaczenia: chiński-polski